define('DISABLE_WP_CRON', 'true'); 2012 March 07 - Pagi Hari di Durham

Posts on ‘March 7th, 2012’

FAQ 2

Kita ke entri yang ditunggu-tunggu* iaitu entri Frequently Asked Question! Oleh kerana FAQ edisi pertama telah pun tamat tarikh luputnya iaitu tengah bulan lepas, maka baik sahaja untuk buat entri baru kerana semakin banyak pula soalan-soalan cliche sejak kebelakangan ini. *tak bersumber, setakat perasan-perasan sendiri sa-ha-ja FAQ ini ditetapkan sah sehingga 15 April 2012 1. […]